Cupping Terapi (Kupa Terapisi) Nedir ?

Modern fizik teadvi yöntemlerinden olan cupping(kupa)terapi son yıllarda dünyada ve ülkemizde tamamlayıcı ve geleneksel tedavi uygulamaların dan birisi olarak popüler olmuştur ve dünyanın farklı bölgelerinde konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen ya da kronik hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanmaktadır.
Kupa tedavisi farklı şekillerde uygulanmakla birlikte temel olarak yaş(hacamat) ve kuru kupa tedavisi olarak yapılmaktadır. Her iki uygulamada da kupalar negatif basınç oluşturarak cilde yerleştirilmekte ve cilt altında extraselüler alanda yeni oksijenli kan için yer açmaktadır.
Yaş kupa(hacamat) tedavisinde cilde çizikler atılarak kan dışarı alınmaktadır.

Uygulama Yöntemleri

Eski zamanlarda kupa olarak boynuz, çömlek, metal ve bambu kullanılmışken günümüzde tek kullanımlık cam ve PVC (sert plastik) olanlar daha çok tercih edilmektedir.
Kupa tedavisinde önce kupalar yerleştirilir, oluşturulan negatif basınçla deri kabarır, hiperemi oluşur. Yaklaşık 5 dakika sonra kupalar alınır. Eğer hacamat yapılacaksa bu bölgelere çizikler atılarak, kupalar tekrar negatif basınç oluşturulmak suretiyle yerleştirilir ve sıvının dışarı atılımı sağlanır. Hacamat aslında kuru kupa ve yaş kupa tedavisi birlikte uygulanmasıdır.

Uygulanan alana negatif basınç oluşturmak için ateş veya manuel pompa kullanılmaktadır. Alevin kontrolsüz basınç oluşturarak kapiller zedelenmesine yol açacağı düşünülmektedir. Manual basınç sistemi vakumun şiddetinin kontrol edilebilir olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.
Uygulama tekniği de etkinlik açısında çok önemlidir. Ciltte üst tabaka epidermis, altta ise dermis tabakası mevcuttur. Dermo‐epidermal alanda kapillerler vardır. Cilde atılan çiziklerin (0.1‐02 mm gibi) yüzeysel olması, cilt bariyerini açarken mümkün olduğunca kapillerlerin travmatize edilmemesi, özellikle interstisyel alandaki sıvının dışarıya atılması önerilmektedir.
Hacamat uygulaması sırasında atılan kan miktarı hastaya göre farklılık göstermekte olup terapötik etkisinin kan miktarıyla ilişkili değildir. Farklı kupa uygulamaları vardır; hareketli kupada, uygulanan bölgeye krem/yağ sürülür, kupa yerleştirilir ve belirli bölgelere hareket ettirilir.

TOP