ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Proloterapi Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans

Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi

Aksiller pleksus sinir bloğu

Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları

Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları

Faset mediyan sinir bloğu, tek

Fasiyal sinir sinir bloğu

Femoral sinir bloğu, üçlü

Gasser gangliyon sinir bloğu

Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu

Greater ve lesser oksipital sinir bloğu

İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri

İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri

İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu

İnterkostal sinir bloğu, tek seviye

İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye

İnterskalen sinir bloğu

Laringeal sup/rek sinir bloğu

Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu

Maksiller/mandibüler sinir bloğu

Paraservikal sinir bloğu, tek

Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu

Pudental sinir bloğu

Radial/ulnar/medial sinir bloğu

Sakral / koksigeal sinir bloğu

Selektif sinir kökü bloğu, tek

Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu

Siyatik sinir bloğu

Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu

Supraskapüler sinir bloğu

Sempatik Sinir Blokları-Tanısal

Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu

İmpar ganglion sinir bloğu

Paravertebral torakal/ lomber/ psoas kompartman sinir bloğu, tek

Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu

Splanknik blok

Stellat gangliyon sinir bloğu

İntraspinal Sinir Blokları

Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)

Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)

Epidural kan veya serum yaması

Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü)

Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü)

Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile

Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile

Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile

Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile

Subaraknoid kateterizasyon

Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

Perinöral kateterizasyon

Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik

Hipofiz adenolizisi

Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid

"Nörolitik sinir bloğu,  epidural

(Servikal-torakal)"

"Nörolitik sinir bloğu, epidural

(Lomber-kaudal )"

Nörolitik  interkostal sinir bloğu, tek seviye

Nörolitik  interkostal sinir bloğu, ilave her seviye

Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu

Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu

"Nörolitik sinir bloğu, paravertebral

(Torakal-lomber )"

Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu

Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu

Nörolitik periferik sinir bloğu, tek

Nörolitik Splanknik sinir bloğu

Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)

Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon

Anüloplasti RFT

Anüloplasti RFT

Faset Eklem RFT, tek

Faset Eklem RFT/Kriyoablasyon, tek

Glossofaringeal RFT

Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon

Paravertebral RFT, lomber

Paravertebral RFT, torakal

Perkütan  faset sinir denervasyon RFT, tek

Perkütan  faset sinir denervasyon RFT/Kriyoablasyon, tek

Perkütan intradiskal RFT

Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon

PİRFT, intradiskal

RFT Nörotomi

RFT/Kriyoablasyon Nörotomi

Sakroiliyak eklem RFT, tek

Sakroiliyak eklem RFT/Kriyoablasyon

Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)

Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon

Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)

Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon

Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)

Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon

Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)

Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon

Spenopalatin gangliyon RFT

Spenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon

Stellat gangliyon RFT

Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

Nöroplasti-Adezyonolizis

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis

Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis

Nöromodülasyon

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

İmplantasyon spinal-epidural

Nörostimülatör elektronik analiz/programlama

Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması

Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

Periferik sinir elektrot implantasyonu

Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması

Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu

Pompa veya port programlanması veya doldurulması

Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması

Diğer

Epidural blok, kontinü

Epidural veya spinal diferensiyel blok

Günlük yatan hasta ağrı takibi

İntravenöz lidokain testi

İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü

İntravenöz rejyonel blok (RİVA)

Kontinü perinöral opiat analjezisi

SEDO-analjezi(MR için )

Ağrısız doğum

Hasta kontrollü analjezi(PCA)

 

TOP